Το Έργο APC - Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τους λιμένες που εμπλέκονται στην πρωτοβουλία, ήτοι Βενετία (Ιταλία), Ηγουμενίτσα (Ελλάδα) και Ploce (Κροατία).

Το σύστημα αυτό θα βασίζεται στην αρχή της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας (Single-Window Principle) και θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών που συγκεντρώνονται μέσω διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν από κάθε εταίρο.

Με το σύγχρονο αυτό πληροφοριακό σύστημα, το Έργο APC αποσκοπεί στα ακόλουθα: να εκσυγχρονίσει τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τον κατάπλου και τον απόπλου των πλοίων, ιδίως από την άποψη του χρόνου, να συμβάλει στη διαχείριση της ροής των αγαθών και να βελτιώσει τη διαχείριση των περιοχών στάθμευσης εντός των περιοχών των λιμένων, βελτιώνοντας τελικά την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των τριών λιμανιών που εμπλέκονται στο Έργο.

 

ΝΕΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

20 Ιουν 2013, Event
Με το βλέμμα στραμμένο προς τη σχεδιαζόμενη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου που θα αποτελέσει κυρίαρχο χρηματοδοτικό εργαλείο στη νέα προγραμματική περίοδο, ιδιαίτερα Read more »
partnerspartnerspartnerspartnerspartners