Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836. Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πάλη της Ελλάδας για ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. Ονομάστηκε "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο", συντετμημένα EMΠ, προς τιμή των μεγάλων ευεργετών Γεωργίου Αβέρωφ, Νικολάου Στουρνάρη, Ελένης και Μιχαήλ Tοσίτσα, των οποίων η γενέτειρα ήταν το Μέτσοβο, μια μικρή ιστορική πόλη στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Το Πολυτεχνείο έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον τομέα των ερευνητικών και αναπτυξιακών κοινοτικών έργων. Στο Έργο APC είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την καταγραφή των διαδικασιών και τη ροή πληροφοριών, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, στο λιμενικό σύστημα της Αδριατικής, τον προσδιορισμό των βασικών αναγκών του συστήματος των λιμένων, καθώς και για τις ακόλουθες δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου.


Contact info

Adriatic IPA