Λιμενική Αρχή του Ploce

Η Λιμενική Αρχή του Ploce είναι ένας μη κερδοσκοπικός δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Κροατίας το 1997.
Διοικώντας και διατηρώντας την περιοχή του λιμένα χωρίς άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, η Λιμενική Αρχή του Ploce προτίθεται να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να γίνει ένα άκρως ανταγωνιστικό λιμάνι στην περιοχή της Μεσογείου. Απώτερος στόχος της είναι να αναβαθμίσει ένα παραδοσιακό λιμάνι σε ένα πραγματικό κέντρο logistics με την  με μια σειρά από υψηλής τεχνολογίας πρόσθετες υπηρεσίες.

Η Λιμενική Αρχή του Ploce έχει ήδη αναπτύξει την απαραίτητη εμπειρία για την υλοποίηση του Έργου APC με τη συμμετοχή της σε διάφορες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα INTERREG III A, SEA BRIDGE, ACROSS 45, IN ROSE.

Το προσωπικό της Λιμενικής Αρχής του Ploce έχει ήδη συμμετάσχει ενεργά σε διάφορα εργαστήρια και μελέτες σκοπιμότητας, χάρη στην εμπειρία και την επάρκειά του στους τομείς των logistics, της τεχνολογίας πληροφορικής, της περιβαλλοντικής αειφορίας.


Contact info

Trg Kralja Tomislava 21
20 340 Ploce - Croatia
Tel. + 385 20 414 530
lucka-uprava-ploce1@du.t-com.hr
http://www.port-authority-ploce.hr/index_eng.asp

Adriatic IPA