Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. είναι μια κρατική εταιρεία, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σε πλοία, επιβάτες, φορτία και οχήματα που ταξιδεύουν διά θαλάσσης.  Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση της χερσαίας λιμενικής ζώνης, τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών και των τεχνικών συστημάτων και την ορθή διάθεση των εσωτερικών αποβλήτων.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. έχει τη δυνατότητα και συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής της Θεσπρωτίας, χάρη στη συνεχή συνεργασία τόσο με τους χρήστες του λιμένα, όσο και με τους τοπικούς φορείς και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας για θέματα που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. έχει ήδη αναπτύξει την απαραίτητη για την υλοποίηση του Έργου APC τεχνογνωσία μέσα από τη συμμετοχή του σε προηγούμενα ευρωπαϊκά έργα στα πλαίσια πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων, όπως τα INTERREG IIIB Archimed, INTERREG IIIA Ελλάδα-Ιταλία, DG TREN κ.ά.


Contact info

Neos Limenas Igoumenitsas Kentrikos Epivatikos Stathmos
46100 Ηγουμενίτσα
Tel. 2665099300
Fax. 2665099330
olig@olig.gr
http://www.olig.gr

Adriatic IPA