ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Έργο APC - Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τους λιμένες που εμπλέκονται στην πρωτοβουλία, ήτοι Βενετία (Ιταλία), Ηγουμενίτσα (Ελλάδα) και Ploce (Κροατία).
Το σύστημα αυτό θα βασίζεται στην αρχή της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας (Single-Window Principle) και θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών που συγκεντρώνονται μέσω διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν από κάθε εταίρο.
Με το σύγχρονο αυτό πληροφοριακό σύστημα, το Έργο APC αποσκοπεί στα ακόλουθα: να εκσυγχρονίσει τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τον κατάπλου και τον απόπλου των πλοίων, ιδίως από την άποψη του χρόνου, να συμβάλει στη διαχείριση της ροής των αγαθών και να βελτιώσει τη διαχείριση των περιοχών στάθμευσης εντός των περιοχών των λιμένων.

Με την ανάλυση των διαδικασιών του κάθε λιμένα που συμμετέχει στο έργο –ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τη ροή των αγαθών, των λειτουργιών των τελωνείων και των χερσαίων μεταφορών– το APC θα προσδιορίσει τις ανάγκες των τριών λιμενικών Κοινοτήτων (Βενετίας, Ploce και Ηγουμενίτσας), και ως εκ τούτου θα επιτρέψει την ανταλλαγή σχετικών δεδομένων. Μετά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί, σε κάθε λιμάνι θα δημιουργηθούν τέσσερεις ειδικές ενότητες (διαχείριση του απόπλου και κατάπλου των πλοίων, εφαρμογή για τη διαχείριση της εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών, διαχείριση περιοχών στάθμευσης αυτοκινήτων), με στόχο την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των εταίρων μέσω της κοινής εφαρμογής λογισμικού, προκειμένου να υλοποιήσουν το πρωτότυπο της «Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας» (Single-Window).

Σε πλήρη λειτουργία, το πρωτότυπο θα επιτρέψει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των λιμένων, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.

Εξειδικευμένη εκπαίδευση για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος θα παρασχεθεί στο προσωπικό των λιμανιών.

Ο προϋπολογισμός του APC είναι € 2,557,000.00. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 85% από το Πρόγραμμα  Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Adriatic IPA