Analiza luka i procesa


Ova aktivnost uključuje analizu sadašnje organizacije i procedura luke Venecija.(??!!) Posebno dizajnirani upitnici su podijeljeni institucionalnim (Obalna straža, Financijska policija) i privatnim (Terminali, Pomorske agencije i špedicije) operatorima u Lučkoj zajednici u svrhu prikupljanja podataka.

Osim naglaska na trenutnu organizaciju luke, ova aktivnost će omogućiti utvrđivanje najboljih lučkih praksi vezanih za tokove robe.

Dokument Analiza luka i procesa će sakupiti sve prikupljene podatke, i na temelju potreba koje su iznijeli dionici koji su sudjelovali u analizi, bit će moguće utvrditi i uvesti zahtjeve za IT rješenja  i integracije (definiranje korisničkih zahtjeva). Ovi posljednji će se finalizirati i razviti kroz daljnje aktivnosti ovog projekta.