IPA


IPA Program jadranske prekogranične suradnje je rezultat zajedničkog operativnog programa kojeg provode različite zemlje: Italija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Srbija i Slovenija. Dio je šire strategije suradnje u jadranskom području.

Program unaprjeđuje i promiče ciljeve ostvarene kroz dosadašnje projekte prekogranične suradnje, finalizirajući rezultate prethodnih studija i analiza.

Čimbenici vezani uz geografsku i kulturnu blizinu su pridonijeli jačanju multilateralnih odnosa među regijama na obje strane Jadrana, pružajući potporu uzajamnom rastu, održivom razvoju i jačanju institucionalnih odnosa.

APC projekt predstavlja dio ciljeva IPA programa. Usredotočen je na Prioritet 3, “Dostupnost i mreže”, s posebnim naglaskom na Mjeru 3.2 “Održivi sustavi mobilnosti”.  Usmjeren je na razvoj sigurnog i održivog prometnog sustava pogodujući razvoju jadranskog područja i dostupnosti susjednim zemljama.

Za više informacija posjetite: http://www.adriaticipacbc.org/

Adriatic IPA