Lučka uprava Venecija


 Lučka uprava Venecija (LUV) je subjekt  u skladu s javnim pravom. Zadužena je za upravljanje, raspoređivanje, koordiniranje, poticanje i nadzor lučkog poslovanja na komercijalnoj i industrijskog razini.

Štoviše, održava zajedničke površine i morsko dno, nadzire ponudu općih usluga, upravlja pomorskim dobrom u državnom vlasništvu i planira razvoj lučkog područja.

Kao jedan od vodećih subjekata u Europi u specijalnim i općim teretima, LUV konstantno i precizno ulaže u  poboljšanje lučke infrastrukture, u skladu s ekološki prihvatljivim načelima i zaštitom okoliša.

LUV je tijekom godina sudjelovala u nekoliko europskih projekata: prvo u okviru INTERREG IIIA i INTERREG IIIB programa, a zatim, u razdoblju od 2007-2013, kao vodeći partner (WATERMODE – Program Jugoistočna Europa, EMPIRIC – Program Srednja Europa, SAFEPORT – Program Italija-Slovenija) i partner (SONORA – Program Srdnja Europa, MEMO – Pro-MED, ALPCHECK – Program Alpski prostor), te je sudjelovala i u mnogim drugim inicijativama, uključujući one koje je izravno utemeljila Europska komisija (TEN-T mreže i Program LIFE).

Lučka uprava Venecija je voditelj projekta Zajednice jadranskih luka (APC). Osim što je zadužena za prihvatljivo, učinkovito i djelotvorno upravljanje cjelokupnim programom prema upravljačkim tijelima IPA  Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013, LUV je također odgovorna za komunikaciju i promotivne aktivnosti (WP2), analizu procesa i lučkih aktivnosti (WP3: definira metodologiju i koordinira aktivnosti provedbe) te razvoj IT modula (WP5).


Contact info

Santa Marta, Fabbricato 13
30123 Venezia - Italia
Tel. +39 0415334111
Fax. +39 0415334254
apv@port.venice.it
http://www.port.venice.it

Adriatic IPA