O projektu

Cilj projekta Zajednice jadranskih luka (APC) je razvoj prototipa IT sustava na “Single Window” principu, odnosno jedinstvenog sučelja  koji će unaprijediti razmjenu informacija među lukama koje su uključene u ovu inicijativu: Venecija (IT), Ploče (HR) i Igoumenitsa (GR).

Ciljevi APC projekta uključuju racionalizaciju administrativnih postupaka koji se odnose na dolazak i odlazak brodova osobito u pogledu vremena, upravljanja dolaznim i odlaznim tokovima roba u lučkim područjima i poboljšanja upravljanja parkiralištima unutar luka.

Takav sustav uključuje stvaranje jedinstvenog sučelja  kako bi se poboljšala razmjena informacija prikupljenih putem različitih informacijskih sustava razvijenih od svakog pojedinog partnera.

Analizom procedura i procesa u svakoj luci uključenoj u projekt- osobito onih vezanih za protok robe, carinske postupke i kopneni prijevoz- APC projektom će se identificirati potrebe triju lučkih Zajednica (Venecija, Ploče i Igoumenitsa), omogućujući im razmjenu relevantnih informacija.  Nakon utvrđivanja zahtjeva informatičkog sustava koji će se razviti, svaka luka će izraditi četiri specifična modula (upravljanje dolaskom i odlaskom brodova, aplikacija za upravljanje uvozom i izvozom roba, upravljanje parkiralištima), s ciljem razmjene informacija među partnerima putem zajedničke softverske aplikacije, a radi implementacije “Single Window” prototipa.

Kada bude u cijelosti operativan, prototip će omogućiti bolju razmjenu informacija među lukama, te time poboljšati njihovu učinkovitost i konkurentnost.

Djelatnicima luke bit će pruženo specijalizirano osposobljavanje za korištenje sustava.

Adriatic IPA