Podloga za testiranje i implementacija prototipa


Ova aktivnost uključuje razvoj “podloga za testiranje”. Aplikacija razvijena kroz APC projekt će biti smještena u posebnoj platformi u kojoj će se provoditi sva testiranja. “Podloge za testiranje” će omogućiti obavljanje rigoroznih, transparentnih i primjenjivih testiranja  koja će se provoditi na svim temeljnim i sporednim zahtjevima.

Platforma će biti zaštićena od tipičnih rizika proizvodnog okruženja, dok će istovremeno sadržavati podskup lažnih podataka za simulacijsko testiranje svih funkcija.