Postavljanje zahtjeva sustava

Ova  aktivnost je usmjerena ka definiranju funkcionalnih i tehničkih zahtjeva ICT platforme koju dijele tri luke i predstavlja temeljni proces za provedbu APC projekta. Zahtjeve će definirati zajednička radna skupina koja uključuje sve partnere, što će dovesti do izrade konačne verzije dokumenta koji opisuje glavne tehničke zahtjeve platforme. Također će uspostaviti načine  na koje će se zadovoljiti potrebe potencijalnih korisnika i tržišni ciljevi koje treba postići. Dokument će se dostaviti dionicima na konačno odobrenje.