Procjena

Ova aktivnost će uključivati funkcionalnu procjenu nove ICT platforme, uključujući konačno odobrenje od strane dionika i izradu priručnika. Priručnik će sažeti najbolje prakse u sustavu i kriterije za usvajanje IT rješenja u drugim područjima.

Glavni ciljevi ove aktivnosti su sljedeći:

  •  Tehnička procjena APC projekta;
  •  Ekonomska procjena, uključujući analizu koristi i troškova.