Tehnološko edukacijski institut Epir

Τehnološko edukacijski institut Epir je aktivan u primijenjenim istraživanjima i u području tehnoloških inovacija od 1994. Danas je visokospecijaliziran u tehnološkoj provedbi nacionalnih i međunarodnim projekata.

Istraživači koja rade u Laboratoriju znanja i inteligentnog računalstva (ZIR) imaju bogato iskustvo u tehnikama inteligentnog računalstva, modeliranju i računalnim simulacijama koje se primjenjuju u industrijskom i medicinskom sektoru kao i za razvoj inteligentnih računalnih sustava.

Tehnološko edukacijski institut Epir također ima značajno iskustvo u razvojnim projektima. Tijekom posljednjih 5 godina je bio vodeći partner u više projekata u okviru programa INTERREG IIIA. Također je zadužen za organiziranje međunarodnih konferencija, sastanaka i seminara.


Contact info

Eirinis kai Filias 1
46100 Igoumenitsa - Greece
Tel. 6974661398
stylios@teiep.gr
http://www.teiep.gr

Adriatic IPA